Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II SA/Op 283/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SA/Op 316/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-19

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie kosztów pogrzebu osoby bezdomnej

II SA/Op 494/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-28

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego

II SA/Op 141/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Wniosek w przedmiocie ochrony przyrody

II SA/Op 282/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego, okresowego i stałego

II SO/Op 12/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. P. o przyznanie zasiłku celowego

II SO/Op 17/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SO/Op 5/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-27

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie o przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SO/Op 23/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-12-11

Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SA/Op 44/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-26

Wniosek w przedmiocie klasyfikacji i szacunku gospodarstwa rolnego
1   Następne >   2