Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Op 533/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczyciela

II SA/Op 49/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi A. S. na rozkaz personalny Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie przedłużenia zawieszenia funkcjonariusza Policji w czynnościach służbowych

II SAB/Op 23/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie ustalenia należności za godziny nadliczbowe funkcjonariusza Policji

II SA/Op 457/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie potwierdzenia wykonywania czynności i interwencji, uzasadniających podwyższenie emerytury

II SA/Op 50/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umieszczenia i ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach w szczególnym charakterze

II SA/Op 73/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-06-21

Sprawa ze skargi P. K. na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w O. w przedmiocie funkcjonariusza Straży Pożarnej POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Op 441/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w O. w przedmiocie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

II SA/Op 408/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości osoby przesłuchiwanej

II SA/Op 528/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-12-11

Sprawa ze skargi M. S. na rozkaz personalny Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie funkcjonariuszy Policji

II SA/Op 658/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie awansu zawodowego nauczyciela z wniosku Wójta Gminy [...] o sprostowanie wyroku
1   Następne >   +2   +5   +10   42