Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Op 644/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Kluczbork w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 192/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skarbimierz w przedmiocie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Op 616/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubsza w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SAB/Op 3/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w O. w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 357/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cisek w przedmiocie regulaminu dostarczania wody

II SAB/Op 4/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania zażalenia od postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

II SA/Op 282/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie ustalenia stawki za sprzedaż wody

II SA/Op 472/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego i budownictwa wodnego

II SA/Op 568/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SAB/Op 25/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-28

Skarga A.C. na bezczynność Burmistrza Miasta Brzeg w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   +10   29