Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

III FZ 146/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r.

III FZ 147/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

III FZ 148/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r.

III FSK 4495/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zastawu skarbowego

III OZ 1358/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji nr [...] w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany url...

III OZ 30/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta [...] Regionalnej Bazy Logistycznej [...] , nr ...

I OZ 5/22 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawi...

I OZ 19/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

I GZ 447/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

III OZ 15/22 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. , nr [...] w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy
1   Następne >   +2   +5   10