Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Op 10/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy odnoszącego się do skargi na Burmistrza Nysy w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie pomocy społecznej

II SAB/Op 64/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 514/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Praszki w przedmiocie stypendium szkolnego

II SAB/Op 64/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 383/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Głogówka w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

II SO/Op 31/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi B. S. na Burmistrza [...] w przedmiocie prawa pomocy w sprawie czynności dotyczących realizacji obiektów sportowych

II SA/Op 431/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-12-29

Skarga B. S. na Burmistrza [...] w przedmiocie czynności dotyczących realizacji obiektów sportowych

II SO/Op 9/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie pomocy społecznej

I SA/Op 245/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-07

Wniosek w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik,

II SA/Op 514/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-14

Skarga małoletniego J. K. reprezentowanego przez przedstawicieli ustawowych - K. K. i A. K. na decyzję Burmistrza Praszki w przedmiocie stypendium szkolnego
1   Następne >   2