Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SAB/Op 72/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Grodkowa w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego na skutek wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych

II SAB/Op 30/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Prudnika w przedmiocie nieprzekazania do sądu powszechnego odpisu aktu urodzenia

II SO/Op 43/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie o sygn. akt II SO/Wr 10/12, z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy [...] za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy

II SAB/Op 77/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi K. G. na przewlekłość postępowania Burmistrza Olesna w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy terenu

II SO/Op 43/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie o sygn. akt II SO/Wr 10/12, z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy, na skutek zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SO/Op 43/13

II SAB/Op 57/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Gorzów Śląski w przedmiocie informacji publicznej