Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 1084/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

II OSK 1221/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

I OSK 559/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 200/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 615/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Infrastruk...

I OSK 1975/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 1608/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1259/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1861/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości.

I OSK 1459/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy