Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 2256/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego

II GSK 1001/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

I OSK 2039/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości