Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

II GSK 1898/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozbawienia uprawnień zawodowych

I OSK 862/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 2048/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania

I OSK 2505/12 - Wyrok NSA z 2014-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II OSK 2829/12 - Wyrok NSA z 2014-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 2065/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 199/13 - Wyrok NSA z 2014-08-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 597/13 - Wyrok NSA z 2014-08-20

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

II OSK 1389/14 - Wyrok NSA z 2014-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OSK 95/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   19