Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 263/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-30

Skarga Z. Ś. na zawiadomienie Prezydenta Miasta w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wymeldowanie

IV SAB/Wa 121/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi W. B. vel L. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Sz 30/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wymeldowania

II OPP 12/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 263/15 ze skargi Z. Ś. na zawiadomienie Prezydenta Miasta Tarnowa w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wymeldowanie

II SAB/Sz 23/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-25

Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska

II SA/Wr 67/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-11

Sprawa ze skargi W. S. na Prezydenta Miasta W. w przedmiocie sporządzenia protokołu z przesłuchania strony

IV SA/Wa 1922/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-10

Sprawa ze skargi Z. L. na Prezydenta W. w przedmiocie udostępnienia ze zbioru PESEL danych osobowych

II OSK 1714/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska

II SAB/Sz 23/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi W.B. na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska odrzucić skargę kasacyjną

III SAB/Gd 28/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-08-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wymiany dowodu osobistego
1   Następne >   2