Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 23/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie opłaty adiacenckiej