Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1920/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 2248/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zmiany pozwolenia wodnoprawnego

VII SA/Wa 2178/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 2031/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie legalizacji urządzenia wodnego

VII SA/Wa 1158/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2496/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zwrotu podania w sprawie wniosku o ustalenie linii brzegu potoku

VII SAB/Wa 241/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

Sprawa ze skargi M C na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury postępowania w zakresie rozpatrzenia odwołania od decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego I. zobowiązuje Ministra Infrastruktury do rozpoznania odwołania MC od decyzji Starosty [...] nr [...] - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku, II. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego przez Ministra Infrastruktury, III. stwierdza, iż przewlekłość post...

VII SA/Wa 2228/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia linii brzegu