Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Gl 264/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. w przedmiocie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Gl 265/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. w przedmiocie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Łd 397/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta S. w przedmiocie określenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Gl 263/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. w przedmiocie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Gl 262/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Gliwice w przedmiocie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Gl 266/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. w przedmiocie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Gl 261/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. w przedmiocie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SAB/Wr 48/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta J. G. w przedmiocie rozwiązania problemu zalewania wodami opadowymi nieruchomości oraz przystąpienia do budowy kanalizacji deszczowo

II SA/Gl 260/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. w przedmiocie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SAB/Gl 88/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie obowiązku wykonania urządzeń zapobiegających szkodom powstałym w wyniku zmiany stanu wodnego