Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 1572/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego

II SA/Op 167/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

IV SA/Gl 881/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stypendium szkolnego w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego

II SA/Ke 868/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-12-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika