Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1093/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1272/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1399/14 - Wyrok NSA z 2014-10-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Dobroniu w przedmiocie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń

II OSK 1244/13 - Wyrok NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady W. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1681/12 - Wyrok NSA z 2014-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Toruniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej warunków zabudowy

II OSK 1146/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OSK 1316/13 - Wyrok NSA z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 1285/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2717/12 - Wyrok NSA z 2014-04-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2431/12 - Wyrok NSA z 2014-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   44