Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1414/07 - Wyrok NSA z 2009-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 1597/07 - Wyrok NSA z 2009-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 48/08 - Wyrok NSA z 2009-01-09

Skargi kasacyjne S. B. i A. W. od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 213/08 - Wyrok NSA z 2009-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OSK 981/08 - Wyrok NSA z 2009-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 1122/08 - Wyrok NSA z 2009-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1230/08 - Wyrok NSA z 2009-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania

I OSK 1248/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1389/08 - Wyrok NSA z 2009-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości

I OSK 1504/08 - Wyrok NSA z 2009-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej
1   Następne >   +2   +5   +10   23