Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1467/12 - Wyrok NSA z 2014-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 1361/12 - Wyrok NSA z 2014-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1909/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 1663/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zwrotu części nieruchomości

I OSK 1607/12 - Wyrok NSA z 2014-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości

I OSK 1504/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 862/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 2048/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania

I OSK 1931/12 - Wyrok NSA z 2014-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zezwolenia na zgłoszenie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wniosku o zgodę na nabycie nieruchomości pod budowę

I OSK 2065/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   38