Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 1085/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 106/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogi publiczne

I OZ 892/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody...

I OZ 905/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego ...

I OSK 752/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 460/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego