Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 617/17 - Wyrok NSA z 2019-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 1049/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 3189/18 - Wyrok NSA z 2019-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę