Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 287/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku B.N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata i zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia[...] marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 893/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości

I OZ 1018/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Skarga T.P. i Z.P. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OZ 238/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra I. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 239/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra I. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 585/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 904/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 854/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I OZ 606/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.M., J.M., A.M., J.M. i M.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OZ 660/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2