Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1602/09 - Wyrok NSA z 2010-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Minister Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1400/09 - Wyrok NSA z 2010-08-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 138/10 - Wyrok NSA z 2010-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1449/09 - Wyrok NSA z 2010-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania