Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 1281/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Marynarki Wojennej w G. w przedmiocie ustalenia wysokości zwrotu kosztów kształcenia

I OZ 1/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi M. L. na orzeczenie dyscyplinarne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej