Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele X

III SA/Łd 135/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Warcie w przedmiocie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Warta

II SA/Bd 238/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli