Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Gl 354/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie skargi na działalność jednostki organizacyjnej podległej gminie

VII SA/Wa 154/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia petycji mieszkańców

II SA/Ol 263/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nidzicy w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nidzicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność Załącznika do zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 3 ust. 9 i ust. 1

IV SA/Po 102/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zdunach w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zdunach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Ol 248/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia '[...]'

II SA/Rz 1256/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-08-05

Wniosek Wojewody Podkarpackiego - reprezentowanego przez pełnomocnika r. pr. R.P. o uzupełnienie wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega nr XIX/131/95 w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności -

VII SA/Wa 153/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta [...]

III SA/Gl 253/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Siewierzu w przedmiocie określenia trybu, sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego