Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 14/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-02-20

Sprawa ze skargi R. M. na Burmistrza Olesna w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego

II SA/Op 202/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

II SA/Op 14/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi R. M. na Burmistrza Olesna w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego

II SA/Op 132/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 62/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-06-28

Sprawa ze skargi B. O. na pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie wynajęcia lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony

II SA/Op 335/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 302/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-10-18

Sprawa ze skargi B. R. na czynność Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie odmowy przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego