Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 2480/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia z rzeczy i osób lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przymusowego opróżnienia lokalu

I OSK 2275/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

I OSK 86/12 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

II SA/Wa 2480/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.M.na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia z rzeczy i osób lokalu mieszkalnego

I OSK 2271/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału kwatery tymczasowej

I OSK 29/12 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

I OSK 2274/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Stołecznego Policji o przydziale kwatery tymczasowej

I OSK 2272/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Stołecznego Policji o przydziale kwatery tymczasowej

I OSK 873/11 - Wyrok NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz zobowiązania do uiszczenia należnych opłat i odszkodowania

I OSK 1912/11 - Wyrok NSA z 2012-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania organowi właściwemu pisma dotyczącego kwestii zakwaterowania
1   Następne >   +2   4