Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi A. P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-13

Skarga A. P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy