Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 488/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi pełnomocnika inicjatora referendum lokalnego - E. K. przeciwko Radzie Gminy [...] na niedotrzymanie terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego

II SA/Rz 507/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy [...] w przedmiocie przyłączenia do gminy Miasto [...] z gminy [...] sołectw M. i P. oraz sposobu i przeprowadzania