Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 598/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora

II SA/Lu 527/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej

IV SA/Gl 489/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie pomocy społecznej

IV SA/Wr 342/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy G. Ś. w sprawie ustalenia zasad wypłat świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Go 699/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie dodatku samorządowego

IV SA/Gl 984/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie: rozpatrzenia wniosku o realizację lokalnego programu pomocy społecznej

II SA/Kr 656/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 637/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-08

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na załącznik nr 1 i 2 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

IV SA/Wr 533/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w przedmiocie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

IV SA/Wr 599/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić
1   Następne >   2