Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. K. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszu pomocy społecznej

I OW 173/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu na własność Skarbu Państwa nieruchomości

I OW 121/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. A. M. o przyznanie zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu Stowarzyszenia Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźni...