Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 231/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie pomocy mieszkaniowej

I OW 273/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 16/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku