Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 137/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie braku dojazdu do działek

II OW 138/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie braku dojazdu do działek

II OW 25/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. i A. P. o wydanie pozwolenia na roboty budowlane w budynku przy ul. C. [...] w P.

II OW 134/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania terenu

II OW 23/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie sprawdzenia zgodności zagospodarowania nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy G.

II OW 85/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia, czy urządzenie wodne zostało wykonane zgodnie z prawem

II OW 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy rozbudowy budynku mieszkalnego

II OW 72/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego decyzji o warunkach zabudowy

II OW 97/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego o rozpatrzenia wniosku dotyczącego sprawdzenia poprawności wykonania odprowadzeń wód deszczowych z połaci dachowych budynków z uzyskanym pozwoleniem na budowę

II OW 116/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie naruszenia stanu wód na gruncie
1   Następne >   2