Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 73/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G. i S. M. w sprawie ogródka piwnego przy ulicy [...] w Ż.

II OW 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zmiany ukształtowania działek przez nawiezienie ziemi

II OW 80/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpoznania wniosku A. W.

II OW 37/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji nakazującej rozbiórkę urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej pobierającej wody podziemne

II OW 78/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-28

Wniosek Wójta Gminy B. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w H. a Wójtem Gminy B. dotyczącego robót wykonywanych na działkach nr geod. [...], [...], [...], [...] i [...] w P.

II OW 13/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania wznowieniowego w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku hali sportowej na działce nr [...] w C.

II OW 76/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-26

Wniosek w przedmiocie rozbiórki obiektów tymczasowych zrealizowanych na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, a istniejących po upływie terminu ich użytkowania

II OW 2/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji dotyczących cmentarza

II OW 27/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie zmiany ukształtowania terenu i spływu wód opadowych

II OZ 178/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta L. z udziałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta L. w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie