Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 185/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy, dotyczącej budowy zespołu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na działkach nr [...] i [...] przy ul. C. w Kielcach

II OW 43/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania sprawy zakresu i skutków robót wykonanych na działce nr [...] w B.

II OW 13/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie wniosku o wskazanie organu właściwego w sprawie doprowadzenia do legalizacji/rozbiórki obiektu tymczasowego zrealizowanego w oparciu o zgłoszenie

II OW 31/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-05

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o uchyleniu dotychczasowych pozwoleń na budowę i wydaniu nowych

II OW 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie doprowadzenia zakończonej budowy do stanu zgodnego z prawem

II OW 65/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego wraz z przełożeniem przyłącza kanalizacyjnego na działce nr [...] obr. [...] w T. przy ul. [...], znak: [...]

II OW 49/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Wniosek Starosty Poznańskiego w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego

II OW 116/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia podania o podjęcie interwencji w związku z nawiezieniem ziemi w celach budowlanych

II OW 121/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie i kierunku odpływu wód opadowych w związku z budową budynku mieszkalnego

II OW 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie podjęcia działań mających na celu likwidację przyczyn zanieczyszczania wody pitnej studni, na skutek wniosku Z.K.
1   Następne >   2