Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SAB/Op 3/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w sprawie przekazania zażalenia organowi odwoławczemu I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta Opola do przekazania zażalenia organowi odwoławczemu; II. stwierdza, że Prezydent Miasta Opola dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Prezydentowi Miasta Opola grzywnę w wysokości 150 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100); V. zasąd...

I SA/Op 189/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-08-04

Sprawa ze skargi ze skargi A Spółki z o.o. na czynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie wypłaty zaniżonej kwoty dotacji oświatowej za kwiecień 2020 r.

I SAB/Op 1/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie wypłaty części dotacji

I SA/Op 379/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-03-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Opola zawarte w piśmie w przedmiocie weryfikacji liczby uczniów oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczania udzielonych szkole dotacji

I SA/Op 329/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-08

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Prezydenta Miasta Opole w przedmiocie weryfikacji liczby uczniów oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczania udzielonych szkole dotacji