Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Kr 40/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-16

Wniosek S. M. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K.

II SAB/Kr 203/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia opłaty legalizacyjnej

II SAB/Kr 225/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 218/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 217/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w udzieleniu informacji publicznej na wniosek

III SAB/Kr 84/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy

I SAB/Kr 20/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SAB/Kr 5/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania jego zażalenia na niezałatwienie sprawy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

III SAB/Kr 7/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania jego zażalenia na niezałatwienie sprawy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

III SAB/Kr 8/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania jego zażalenia na niezałatwienie sprawy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   31