Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Kr 214/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Gminy G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 346/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie postępowania prowadzonego pod sygn. [...]

III SAB/Kr 49/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SAB/Kr 58/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie zawieszenia aplikanta w jego prawach i obowiązkach,

III SAB/Kr 31/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-17

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o dopłatę do wypoczynku

III SAB/Kr 66/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym pod sygn. WGN.C.MS.74101/1776/09/11

III SAB/Kr 40/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-26

Wniosek Z. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SAB/Kr 10/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie nienadania dalszego biegu odwołaniu od orzeczenia

III SAB/Kr 81/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie wydania opinii służbowej
1   Następne >   +2   +5   +10   29