Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 1072/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 948/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Łd 359/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 359/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-06

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 722/14 ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nie...

II SA/Łd 948/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności