Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 704/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania, w sprawie ze skargi Gminy S. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wprowadzenia udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S.