Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 167/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Op 29/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-31

Sprawa ze skargi M. M. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 53/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

II SA/Op 126/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Op 1/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-09

Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

II SAB/Op 28/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-30

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

II SA/Op 22/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze odrzucić skargę.

II SA/Op 307/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia rodzicielskiego

II SA/Op 165/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-31

Sprawa ze skargi W. W. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w przedmiocie odmowy dostępu do ośrodka wsparcia

II SA/Op 80/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia wychowawczego
1   Następne >   2