Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I FSK 173/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń, luty i wrzesień 2004 r

FSK 810/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

FSK 1035/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w C. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych.

FSK 1230/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług od lutego do października 1999 r.,

FSK 1543/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r. odrzucić skargę kasacyjną.

FSK 1979/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r.

FSK 1458/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nauki zawodu

FSK 1920/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. Ośrodek Zamiejscowy w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. odrzuca skargę kasacyjną.

FSK 2002/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Andrzeja i Renaty W. na decyzje Izby Skarbowej w S. /Ośrodek Zamiejscowy w K./ (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. oraz odsetek za zaległości podatkowe

FSK 758/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 1997 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   22