Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 35/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

IV SA/Wa 604/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 126/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2059/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2741/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat własności nieruchomości

VI SA/Wa 47/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

IV SA/Wa 715/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 2883/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek w przedmiocie : stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

IV SA/Wa 520/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchylenia decyzji

VII SA/Wa 585/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   2