Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 4307/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zabezpieczenia czynności sprawdzających

I OSK 155/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w przedmiocie odmowy uchylenia zabezpieczenia postępowania rozpoznawczego

I OZ 156/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg [...] sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w W., Miasta Stołecznego Warszawy oraz E. W., Z. T., K. A. i M. B. na decyzję Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich nr [...] w przedmiocie wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 2144/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w przedmiocie ukarania grzywną

I SAB/Wa 394/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w przedmiocie czynności sprawdzających

I SA/Wa 2167/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II SAB/Ke 16/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w B. w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Ke 17/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w przedmiocie wydania zaświadczenia

I SA/Wa 2291/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SAB/Wa 395/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w przedmiocie czynności sprawdzających
1   Następne >   3