Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 336/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-26

Sprawa ze skargi K. G. reprezentowanego przez ojca G. G. na Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie stypendium szkolnego na skutek wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Op 272/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie likwidacji szkoły

II SA/Op 93/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-05-19

Sprawa ze skargi J. P. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odwołania dyrektora szkoły

II SA/Op 336/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-08-20

Sprawa ze skargi K. G. reprezentowanego przez ojca G. G. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Op 273/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie likwidacji szkoły

II SA/Op 271/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie likwidacji szkoły

II SA/Op 374/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola

II SA/Op 378/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola

II SA/Op 388/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

II SA/Op 384/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
1   Następne >   +2   6