Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 2093/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 1312/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2762/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I OZ 1345/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-14

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy zawarte w punkcie 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1369/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Województwa Małopolskiego i A. F. sp. z o.o. z/s w K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości