Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6189 Inne o symbolu podstawowym 618 X

I OZ 244/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 805/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość pod drogę publiczną

I OSK 1026/07 - Wyrok NSA z 2008-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie ekwiwalentu za mienie zabużańskie

I OSK 238/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania

I OSK 636/07 - Wyrok NSA z 2008-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 397/07 - Wyrok NSA z 2008-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odszkodowania

I OSK 422/07 - Wyrok NSA z 2008-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odszkodowania

I OSK 1286/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za grunt