Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 105/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. B. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy C. w sprawie przejęcia na własność Państwa za świadczenia emerytalne, gospodarstwa rolnego położonego we wsi R., stanowiącego byłą własność J. S....

I OZ 361/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Zażalenie na punkt drugi zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 427/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

I OW 92/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OSK 1779/06 - Postanowienie NSA z 2008-03-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I OZ 826/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty rekompensaty za nieruchomość rolną

I OSK 1446/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie st...

I OW 54/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej w Ł. w sprawie przejęcia na własność Państwa gruntów położonych w gminie G.

I OSK 20/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia majątku na cele reformy rolnej

I OZ 5/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   3