Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

OSK 255/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 2039/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 53/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-26

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wa 1285/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 798/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1716/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [....] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 360/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 742/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Lekarza Weterynarii nr. [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 2098/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-11

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów

II OZ 891/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, , nr [...], znak [...] wydane w sprawie rozpatrzenia zarzutów zgłoszonych do ...
1   Następne >   3