Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 209/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania za...

II OZ 285/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 1396/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi R. S. na pismo Wojewody Z. informujące o przekazaniu zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Łd 755/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania zarzutów za nieuzasadnione w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego

II OZ 208/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania zarzutów z...

II SA/Łd 1068/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na umożliwieniu zajęcia pasa gruntu

II SA/Kr 1218/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Łd 755/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-13

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania zarzutów za nieuzasadnione w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowalnego

II SA/Łd 510/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania zarzutów za nieuzasadnione w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowalnego

II SA/Łd 510/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-17

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania zarzutów za nieuzasadnione w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego
1   Następne >   2