Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 481/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-14

Skarga S. L. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy wymeldowania wniosku uczestnika postępowania M. M. o przyznanie prawa pomocy w całości

IV SA/Wr 813/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 813/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 612/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 735/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia[...]., nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SA/Wr 379/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 1189/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Ke 872/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 948/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Po 1022/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100